İlköğretim Çağındaki Futbolcuların Farkındalık Düzeylerini Ebeveyn Öğrenim Durumu Ve Gelir Değişkenleri Arasında İlişki Var Mıdır


güleşen ekşil k., ekşil r., ÇOLAKOĞLU T. , ÇOLAKOĞLU F. F.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018