İdiyopatik Kök Rezorpsiyonu Bir olgu nedeniyle


TÜTER G., BAL A. B. , Ayvaz G., Baloş K.

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Peer-Reviewed Journal)