Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Tedavisindeki Aflibercept Tedavisine Geçiş Görsel ve Anatomik Sonuçları


Farziyeva M., KADAYIFÇILAR S., İNAM O. , ELDEM M. B.

50. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye