Uyanık kraniotomide anestezi yönetiminde SmartPilot view monitörizasyonunun tamamlayıcı kullanımı