İnterstisyel Akciğer hastalığını taklit eden hemanjioendotelyoma


YILMAZ DEMİRCİ N., Abdullayeva Z., KARABACAK N., ÇELİK A., MEMİŞ L., TÜRKTAŞ H. Ş. , ...More

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes