Application of Mobile Education According to the Views of Teachers Working in Transportation-Centred Schools


Creative Commons License

Bilek E., Kale M.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.609-632, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.609-632
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

This research has been conducted to reveal the ideas of the teachers working at transportationcentredschools about mobile education. The research has been done in screening model based on the qualitative research method. A semi-structured interview form has been used as the data collection tool. A total of 14 questions were used in the interview form. The research was conducted in a county of Manisa. Semi-structured interviews were carried out with 23 teachers working at seven transportation-centredschools in the county. The data acquired from the interviews were transferred to electronic environment, ready for analysis. “Descriptive analysis” method was used for that analysis of the data

Bu araştırma, taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmenlerin taşımalı eğitim uygulaması hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemine dayalı olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda toplam 14 soru yer almıştır. Araştırma Manisa’nın bir ilçesinde gerçekleştirilmiştir. İlçede bulunan yedi taşıma merkezi okulda görev yapan 23 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak analize hazır hale getirilmiştir. Verilerin analizinde “Betimsel Analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma; öğrenci, servis-şoför, veli ve okulun fiziksel imkânları olarak dört ana tema üzerinden analiz edilmiştir.