üLKEMİZDE TİP 2 DİYABETLİ ÇOCUKLARIN KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ FAVOR VERİTABANI ÖN RAPOR


CİNAZ P. , YEŞİLKAYA E., GENENŞ M., HATUN Ş., BİRCAN İ., KARA C., ...More

19. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey