üLKEMİZDE TİP 2 DİYABETLİ ÇOCUKLARIN KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ FAVOR VERİTABANI ÖN RAPOR


CİNAZ P., YEŞİLKAYA E., GENENŞ M., HATUN Ş., BİRCAN İ., KARA C., ...More

19. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes