Use of Geocells and Working Mechanism


Creative Commons License

Yünkül K., Gürbüz A.

Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.2, pp.354-360

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.354-360
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Geocell, which is one of the increasingly used geosynthetic materials in recent years, limits the lateral movement of the ground with its three-dimensional honeycomb structure. Thanks to this new technique, the cost of the soil improvement methods and the construction time are reduced. Even though various researchers have performed laboratory, field, and numerical studies, the factors affecting the working mechanism and performance of the geocells are not fully explained. With this review study, geocell history, usage areas, parameters affecting performance and working mechanism are explained.

Son yıllarda kullanımı artan geosentetik malzemelerden birisi olan hücresel dolgu(geocell) üç boyutlu arı peteği yapısı ile zeminin yanal hareketini sınırlandırmaktadır. Yeni gelişen bu teknik sayesinde zemin iyileştirme yöntemlerinin maliyeti ve yapım süresi azalmaktadır. Çeşitli araştırmacıların yaptıkları laboratuvar, arazi, nümerik ve sayısal çalışmalar olmasına rağmen hücresel dolgunun çalışma mekanizması ve performansını etkileyen faktörler tam olarak açıklanamamıştır. Yapılan bu derleme çalışması ile hücresel dolgunun tarihçesi, kullanım alanları, performansını etkileyen parametreler ve çalışma mekanizması açıklanmıştır.