Akciğerin primer adenoid kistik karsinomu Olgu sunumu


YILMAZ DEMİRCİ N. , YURDAKUL A. S. , RODOPLU ÜNAL E., AKYÜREK N. , DEMİRCAN S.

TÜSAD 36. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 15 - 19 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey