Ergenlerde Eylemli̇lı̇k ve Psı̇kolojı̇k Sağlamlık Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Çeşı̇tlı̇ Deği̇şkenlere Göre İncelenmesı.


Çelikci S., SARICI BULUT S.

10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( UBAK), Turkey, 11 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes