Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Okuma Becerisi Öz yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması


KAN A. , GÜNGÖR H.

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 1 - 03 Ekim 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri