Periventriküler Beyaz Cevher Alanlarında Patolojik Sinyal Değişikliği, Frontal ve Pariyetal Loblarda Polimikrogiri Bulguları İzlenen olgu sunumu.


ELBÜKEN F., BOYUNAĞA Ö., KARAGÜLLE K., CERİT M. N.

28. Ulusal Radyoloji Kongresi 2007, 29 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text