Periventriküler Beyaz Cevher Alanlarında Patolojik Sinyal Değişikliği, Frontal ve Pariyetal Loblarda Polimikrogiri Bulguları İzlenen olgu sunumu.


ELBÜKEN F., BOYUNAĞA Ö., KARAGÜLLE K., CERİT M. N.

28. Ulusal Radyoloji Kongresi 2007, 29 Ekim 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri