Sözel Yetenek Testinde Kısa Cevaplı ve Çoktan Seçmeli Madde Türünden Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması


SAYIN A. , ŞAHİN M. G.

VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 - 08 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri