Odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile konservatif tedavisi Elif Betül Yıldırım, Abdulghafoor Alzamo, Ziver Ergün Yücel, Emre Barış


Yücel Z. E.

28. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2021, pp.298

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.298
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile konservatif tedavisi Elif Betül Yıldırım1, Abdulghafoor Alzamo1, Ziver Ergün Yücel1, Emre Barış2 1Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Agız Diş ve Çene Cerrahisi, Ankara 2Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Patoloji, Ankara Amaç: Odontojenik keratokist çenelerin benign, lokal agresif özellikte olup olan ve nüks etme potansiyeli yüksek odotojenik kistleri arasındadır. Lezyon genellikle mandibulanın posteriorunda lokalize olup, en sık molar ve ramus bölgesinde gözlenmektedir. Bu olguda 51 yaşındaki erkek hastada sol mandibula ramus bölgesine uzanan odontojenik keratokist olgusunun konservatif tedavisi anlatılmaktadır. Olgu: 51 yaşındaki erkek hasta sol mandibulada ağrı nedeniyle oral ve maksillofasiyal cerrahi bölümüne yönlendirildi. Radyografik muayenede sol mandibula posterior bölgeden kondile kadar uzanan, multiloküler, radyolüsent, ekspansil lezyon tespit edildi. İnsizyonel biyopsi yapılarak lezyonun odontojenik keratokist olduğu tespit edildi. Lokal anestezi altında sol mandibular gömülü 3.molar diş diş çekilerek, ilgili bölgede marsüpyalizasyon uygulandı. 8 aylık klinik takip periyodunda kavitenin tamamen kemikle dolduğu gözlendi. Sonuç: Literatürde tedavi seçenekleri lezyonun küretaj, enükleasyon ve marsüpyalizasyon/dekompresyon gibi konservatif yöntemleri ve rezeksiyon gibi radikal yöntemleri içerir. Marsüpyalizasyon mandibuladaki büyük keratokistlerde patolojik fraktürlerin önlenmesi açısından faydalı olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Mandibula, Marsupyalizasyon, Odontojenik keratokist