Hekimlik ve Hemşirelik Eğitiminde İhmal Edilmiş Alan: Ölüm


GÖÇMEN BAYKARA Z., GÜL Ş., hanönü s., DURMUŞ İSKENDER M., EREN H., YALIM N. Y.

türkiye klinikleri tıp etiği hukuku tarihi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)