COVID-19 Salgını DönemindeYenidoğan İşitme Tarama Programı


Kemaloğlu Y. K.

in: Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) ve İşitme Yetersizliğinden Etkilenmiş Bireylere Yönelik Uygulamalar (Otoloji/Otonöroloji, Odyoloji ve Özel Eğitim), Kemaloğlu Yusuf Kemal, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.10-16, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.10-16
  • Editors: Kemaloğlu Yusuf Kemal, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT COVID-19 pandemic caused impediments in the national newborn hearing screening program

(NHS) as much as many routines of the health care. In this paper, first, necessity of continuing of

the health screening programs has been discussed and then things to do or not to do during NHS’ fieldwork

during the pandemic have been specified. It is clear that health and socio-economic risks related

with COVID-19 pandemic continue in near future; during this era, development of the national precautions

by giving particular attention to local problems, which will be supported by new nationwide bylaws

will provide us a new national NHS model, which could be exhibition of the level of national health,

education and social care systems.

Keywords: COVID-19; neonatal screening; hearing; hearing tests

ÖZET COVID-19 salgını; pek çok rutin sağlık hizmeti gibi ulusal yenidoğan işitme taraması (YDİTP)

programında da aksamalara yol açtı. Bu yazıda; benzer durumlarda neden sağlık tarama programlarının

aksatılmamasının gerektiği öncelikle ele alınmış olup salgın boyunca YDİTP’de edinilen deneyimlerden

yola çıkılarak yapılması ve yapılmaması gerekenler saptanmaya çalışılmıştır. COVID-19 salgını hâlihazırda

önemli bir sağlık ve sosyo-ekonomik tehdit olmayı sürdürdüğü göz önüne alındığında, bu dönemde

YDİTP’nin yeni sorunlar ile yüzleşmesi de kaçınılmazdır. Bu bağlamda; yerel (il/ilçe, hastane vb.)

düzeydeki gereksinimlere odaklanarak olağanüstü durumları da içine alan yeni bir sistemin geliştirilmesi

ve bu durumun olağanüstü şartlardaki uygulamaları açıkça tanımlayacak şekilde mevzuata yansıtılması

gereklidir. Böylece; sadece sağlık tarama programlarının salgın vb. durumlarda devamlılığı

garanti altına alınmış olmayacak ülkemizin sağlık, eğitim ve sosyal destek alanlarında ulaştığı düzeyi ortaya

koyan örnek bir model de geliştirilmiş olacaktır.

Anah tar Ke li me ler: COVID-19; yenidoğan taraması; işitme; işitme testleri