I ntrauterin inseminasyon sikluslarında luteal faz desteg inin gebelik hızı u zerine etkileri prospektif randomize çalışma


ATMACA S., ERDEM M., ERDEM A., KORUCUOĞLU Ü., GÜLER İ.

"TİVAK 2006" XII. Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes