PARKİNSON HASTALIĞINDA İLERİ EVRE TEDAVİ; CERRAHİ DIŞI CİHAZ DESTEKLİ TEDAVİLER


Creative Commons License

Erkoç Ataoğlu N. E. , Tokçaer Bora H. A.

in: Türkiye Klinikleri Nöroloji - Parkinson Hastalığı, ÖZER Feriha, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.79-84, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.79-84
  • Editors: ÖZER Feriha, Editor

Abstract

ÖZET
İleri evre Parkinson hastalığı motor dalgalanmalar, çeşitli derecelerde diskineziler, aksiyal sempomlar ve artan işlevsel engellilikle karakterlidir. Hafif şiddette motor komplikasyonlar levodopa doz düzenlemeleri, katekol-O-metil transferaz inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri ve dopamin agonistleri gibi ek tedavilerle yönetilebilir. Eğer hasta en iyi oral medical tedaviye karşın günlük yaşam aktivitelerinde işlevselliğini etkileyecek off dönemleri yaşıyorsa cihaz destekli tedaviler (CDT) düşünülmelidir. Bu yazıda iki CDT işlemi, apomorfin ve levodopa infüzyonları gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı; motor komplikasyon; cihaz destekli tedavi
ABSTRACT
Advanced Parkinson's disease is characterized by the presence of motor fluctuations, various degree of dyskinesia, axial symptoms and increased functional disability. In milder forms of motor complications, these can be managed with levodopa dose adjustments and adjunct therapies such as catechol-O-methyl transferase inhibitors, monoamine oxidase B inhibitors and dopamine agonists. If patients continue to experience off-time with functional impact on activities of daily living despite best oral medical treatment, device aided therapies (DAT) should be considered. In this article, two DAT procedures, infusion of apomorphine and levodopa are reviewed.

Keywords: Parkinson's disease; motor complications; device aided treatment