Denizli Karagöl ve Saklı Gölün Sucul Kınkanatlı Faunasının Bazı Fiziksel Parametrelere Göre Değerlendirilmesi


KIYAK S. , DARILMAZ M. C. , ÖZDAMAR H.

Pamukkale Üniversitesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 21 - 25 June 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text