Hordelymus europaeus (Jessen) Harz (Poaceae: Triticeae) türünün mikromorfolojisi ve palinolojisi


CABİ E., FİŞNE A., BAŞER B., DOĞAN M., pehlivan s.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Elekton Mikroskopi Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey