Bir Hastane Projesi ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğine Uygunluk Analizi, TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu


DEMİREL F., BAŞDEMİR H., İŞERİ İ.

TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey