Gabriel Marcel Felsefesinde Varoluşsal Bir Problem Olarak Ölüm


Koç E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.29, ss.201-217, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.201-217

Özet

Çağdaş bir hareket olan, varoluşçu felsefeye mensup filozoflarla birlikte ölüm problemi yeniden felsefenin gündemini yoğunlukla meşgul etmeye başlamıştır. Somut olana dönme arzusunda olan varoluş felsefesi, insanı kendine özgü yaşam biçimiyle biricik bir varlık olarak değerlendirebilme eğilimindedir. İnsanın kendine özgü oluşunun ve somut tecrübelerinin bu denli önemli olduğu bir felsefede şüphesiz ölüm gerçeği ve kişinin kendi ölümü özel bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Fransız filozofu G. Marcel‟in felsefesinde varoluşsal bir problem olarak ölümün irdelenmesi esas alınmıştır. Anahtar Kavramlar: Bedene bürünme, beden-özne, beden-nesne, komünyon, ölüm, sevgi.

Death as an Existentialist Problem in Philosophy of Gabriel Marcel ABSTRACT Death problem has become a major problem of philosophy‟s agenda again by the service of philosopher members of existential philosophy, a contemporary movement. Existential philosophy, desiring to return to the concrete one, tends to evaluate human beings as a unique entity with their special living style. Death reality and person‟s own death has a special place in a philosophy, in which human beings as a special being is so dense. This study contains a discussion of death as an existentialist problem in French philosopher G. Marcel. Key Words: Incarnation, body-subject, body-object, communion, death, love.