Hemşire Liderliğinde Yürütülen Müdahale Programının Hemşirelerde Eşduyum Yorgunluğu, Tükenmişlik, Merhamet Memnuniyeti Ve Psikolojik Distres Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma


GÜNÜŞEN N., ŞENGÜN İNAN F., ÜSTÜN B., SERTTAŞ M., SAYIN S., YAŞAROĞLU TOKSOY S.

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: No