Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Eğitiminin Keman Eğitimine Etkisi


Creative Commons License

Şendurur B. İ., Tanınmış G. E.

NWSA Fine Arts, vol.12, no.3, pp.185-198, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: NWSA Fine Arts
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.185-198
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

This study was prepared to determine the effect of musical hearing reading and writing (MHRW) education to violin education, by using regression analysis method. The research is a quantitative research. In this study, datas are obtained by survey method. The regression analysis results show that, violin education is being affected by musical hearing reading and writing education. In this study, there is only one modal which is composed to show the effect of musical hearing reading and writing education to violin education, is statistically meaningless (p>0.05, sig=0.54). Apart from this, all models are found statistically significant. In this study regression results show that, while the modal which has the highest explanatory power has 27% explanatory power, the modal which has the lowest explanatory power has 11% explanatory power. When we look at the effect of musical hearing reading and writing education to violin education, regression analysis results in this study show that, the highest effect calculated as %54 and the lowest effect calculated as 36%. In this study, it is confirmed that, foresight results are compatible with studies results. 

Bu çalışma, müziksel işitme okuma ve yazma (MİOY) eğitiminin, keman eğitimine etkisini tespit etmek amacıyla, regresyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma nicel bir araştırmadır. Çalışmada veriler, anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan regresyon analizi sonuçlarına göre, müziksel işitme okuma ve yazma eğitiminin, keman eğitimine etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmada, MİOY eğitiminin keman eğitimi üzerindeki etkisini göstermek için oluşturulan modellerden sadece bir tanesi istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır (p>0.05, sig=0.54). Bunun dışındaki tüm modeller istatistiki olarak anlamlıdır. Çalışmada ortaya çıkan regresyon analizinin sonuçlarına göre kurulan modellerden açıklama gücü en yüksek olan modelde, açıklama gücü %27, açıklama gücü en düşük olan model ise açıklama gücü %11’dir. MİOY eğitiminin keman eğitimi üzerindeki etkisine baktığımızda ise, çalışmada ortaya çıkan regresyon analizinin sonuçlarına göre, en büyük etki, %54, en düşük etki ise, %36 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma için öngörülen sonuçlar, elde edilen sonuçlar ile doğrulanmış bulunmaktadır.