Erken Çocuklukta Yapı İnşa Oyunlarına İlişkin Yurt Dışında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi


Taşkın Gökçe T. G., Kandır A.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.174-187, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmanın amacı 2015-2021 yılları arasında erken çocuklukta yapı inşa oyunları konusunda yapılan bilimsel araştırmaların; tarandığı veri tabanı, konusu, bilimsel araştırma yöntemi, çalışma grubu, yayın yılı ve yapıldığı ülke boyutları ile incelenmesidir. Araştırma verileri, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemi olan doküman analizi/incelemesi ile elde edilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen araştırma örneklemini; ERIC, SpringerLink ve Taylor and Francis veri tabanlarından “constructive play, construction play” anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılan, tam metin erişime açık olan araştırmalar oluşturmaktadır. Bu araştırmada temalar önceden belirlendiği için “betimsel analiz” yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Yapı İnşa Oyunlarına İlişkin Yurt Dışında Yapılan Araştırmaları İnceleme Formu” dikkate alınarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; konuyla ilgili en fazla yayın SpringerLink veri tabanında, çocuklarla yapılmıştır. En fazla nicel yöntem kullanılmıştır. ABD en çok yayın yapılan ülke, 2019 en fazla yayın yapılan yıl olmuştur. Diğer yandan araştırmalar en çok; oyun süresi, materyal seçimi ve çocuğun aktif katılımı bağlamında çocukların oyun davranışlarını konu etmiştir.