The Effects of Backbords to Deformation of Knockdown Box Type Furniture


YEŞİL H., ALTUNOK M.

ıı. ınternatıonal Furniture Congress, 13 - 15 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri