en Bilimlerinde Kullanılan Çeşitli Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkilerini Araştıran Çalışmaların Meta Analizi


Creative Commons License

Keskin F., Selvi M.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.44, no.1, pp.1-37, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-37
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Fen bilimlerinde kullanılan çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerin öğretmen adaylarının bilimsel

süreç becerileri üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaların meta analizini yapmak bu

araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Nicel araştırma desenlerinden meta-analiz yönteminin

kullanıldığı araştırmada, meta-analize dâhil edilme ve hariç tutulma ölçütlerine dayalı olarak

belirlenen toplam 35 birincil araştırma yer almaktadır. Bu bağlamda meta-analize; 18 yüksek

lisans, 7 doktora ve 10 makale dâhil edilmiştir. Çalışmaların heterojen bir yapıya sahip olduğu

görülmüş ve etki büyüklüğü rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Çalışmanın güvenilir

olduğu ve yayın yanlılığının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu meta-analiz çalışmasında, fen

bilimlerinde kullanılan çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın genel etki büyüklüğünün,

yüksek düzeyde olduğu görülmüştür