Recognition Levels of Physics Laboratory Tools for Ninth Class Students


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş., Çağan S., Ünlü Yavaş P.

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.18, no.1, pp.190-206, 2019 (Scopus) identifier

Abstract

The purpose of this study is to determine how well the students who started the course knew the laboratory tools in the physics laboratory during their previous school life. The research was conducted by screening method. In the study, 28 pieces of laboratory tool which are used in the physics laboratories and expected to be known by the students were selected. The laboratory tools were shown to the students and they were asked to examine them. Students are asked to write a form with the fields where they can write the name and the function of them as open ended. In the form, they were also asked whether they had previously seen the laboratory tools and whether they had made any experiments using this tool before. The number of students who came from Turkey's several provinces and began a high school in Ankara to the 9th grade is 109. Students were asked to write to the form whether exists a physics laboratory in their secondary schools. According to the results, most students do not recognize the laboratory tools. Among the students, the number of laboratory tools that he/she does not know the name of them is 17, and the function of them is 18. The number of laboratory tools are correctly named by more than 50% of the students is only 7, and only 3 functions of them are known correctly. 17 of the tools were never seen before by more than 50% of the students and they had never experimented with 25 of the tools. There is a significant relationship between students' knowledge of the name and function of a tool and the fact that they had seen and experimented with the tool before. There is a significant difference between knowing the function of the tool and existence of laboratory in secondary school.

Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin tanıması beklenen 28 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin %50’sinden fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı 17, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 18’dir. Öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise yalnızca 3’tür. Malzemelerden 17’i öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, malzemelerin 25’i ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin işlevini bilme ile ortaokulda laboratuvar olanağı olması arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur.