Eğitime Giriş


Creative Commons License

Ünsal H. (Editor)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara

Abstract

Kitap; YÖK kur tanımına uygun olarak eğitimin temel kavramlarını, işlevlerini/amaçlarını, bir öğrenme ve öğretme ortamı olarak okul ve sınıf, eğitimin (tarihi, toplumsal, psikolojik, politik, hukuki, felsefi ve ekonomik) temellerini, eğitimde araştırma yöntemlerini, öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmeyi, Türk eğitim sisteminin yapısını, eğitimde yeni yönelimleri kapsamaktadır. ayrıca 21. yy becerileri ve eğitim alanına yansımaları, eğitimde paydaşlar, eğitimde yetkinlikler ve değerler, eğitimde dijital teknolojiler, eğitimde okuryazarlıklar ve eğitimin geleceği konularını da içermektedir.