Comparison of K-Means, Hierarchical and EM Algorithms using Lymphoma Surgery Data


Aksakallı Ö., TOKLU S.

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri