Tavşan Korpus Kavernozumunda Elektriksel Alan Uyarısı Aracılı Nitrik Oksit Bağımlı Ve Bağımsız Non Adrenerjik Non Kolinerjik NANK Gevşeme Yanıtları Üzerine Potasyum Kanallarının Etkilerinin Araştırılması


ÖZTÜRK FİNCAN G. S., İŞLİ F., VURAL İ. M., ERCAN S., SARIOĞLU Y.

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes