DENTAL CAD/CAM SYSTEMS AND MATERIALS USED


ERGÜN G., TEKLİ B.

4th International Health Sciences and Innovation Congress, Baku, Azerbaijan, 05 July 2021, pp.241-261

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.241-261
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

CAD/CAM systems consist of three components: a digital scanner that converts geometry into data that can be processed by a computer, a software (CAD) that processes the data and creates a data set for the product to be produced, and a production technology that converts the data set into the desired product (milling device, CAM). With the rapid development of digital computer technology, the use of CAD/CAM systems in dentistry has increased significantly. CAD/CAM systems, contrary to conventional methods, in the production of dental restorations; It offers a better quality, precise, practical and efficient way. The aim of this study is to introduce dental CAD/CAM systems, to examine the dental materials used in these systems and to investigate the developments in this field. The significant development of CAD/CAM technology over time has had a positive impact on all disciplines of dentistry, especially in the areas of prosthetic and restorative dentistry. This development enables industrial production in dentistry and is used in the design and production of dental restorations (crowns, veneers, inlays, onlays, bridges), implant and implant components, removable prostheses, oral and facial prostheses. In dental CAD/CAM systems, digital scanner collects data by scanning the preparation intraorally or extraorally; CAD enables the three-dimensional planning and design of the restoration on the computer. CAM realizes the production of the virtually prepared restoration. Aesthetic and functional expectations are increasing rapidly with the widespread use of CAD/CAM systems. Therefore, materials with different composition, structural and physical properties have been developed. The materials used in production vary according to the type of restoration, the location of the restoration in the mouth, the patient's expectations, socio-economic status and the physician's preference. Today, many CAD/CAM materials (ceramics, metals, polymers) that can be used in the digital production process have been introduced to the field of dentistry.

CAD/CAM sistemleri, geometriyi bilgisayar tarafından işlenebilen verilere dönüştüren bir dijital tarayıcı, verileri işleyen ve üretilecek ürün için veri seti oluşturan bir yazılım (CAD) ve veri setini istenilen ürüne dönüştüren üretim teknolojisi (frezeleme cihazı, CAM) olmak üzere üç komponentten oluşmaktadır. Dijital bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte diş hekimliğinde de CAD/CAM sistemlerinin kullanımı, önemli ölçüde artmıştır. CAD/CAM sistemleri, konvansiyonel yöntemlerin aksine dental restorasyonların üretiminde; daha kaliteli, hassas, pratik ve verimli bir yol sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı dental CAD/CAM sistemlerini tanıtmak, bu sistemlerde kullanılan dental materyalleri incelemek ve bu konudaki gelişmeleri araştırmaktır. CAD/CAM teknolojisinin zaman içinde önemli ölçüde gelişmesi, özellikle protez ve restoratif diş hekimliği alanlarında olmak üzere diş hekimliğinin tüm disiplinleri üzerinde pozitif bir etkiye yol açmıştır. Bu gelişim, diş hekimliğinde endüstriyel üretime olanak sağlamakta, dental restorasyonların (kron, veneer, inley, onley, köprüler), implant ve implant komponentlerinin, hareketli protezlerin, oral ve fasiyal protezlerin tasarlanmasında, üretiminde kullanılmaktadır. Dental CAD/CAM sistemlerinde dijital tarayıcı, preparasyonu intraoral veya ekstraoral olarak tarayarak verileri toplamakta; CAD, restorasyonun bilgisayarda üç boyutlu olarak planlanması ve tasarımını sağlamaktadır. CAM ise, sanal olarak hazırlanmış restorasyonun üretimini gerçekleştirmektedir. CAD/CAM sistemlerinin kullanımlarının yaygınlaşması ile estetik ve fonksiyonel beklentiler de hızla artmaktadır. Bu nedenle farklı bileşimlere, yapısal ve fiziksel özelliklere sahip materyaller geliştirilmiştir. Üretimde kullanılan materyaller restorasyon tipine, restorasyonun ağızdaki konumuna, hastanın beklentilerine, sosyo-ekonomik durumuna ve hekimin tercihine göre değişkenlik göstermektedir. Günümüzde dijital üretim süreci içerisinde kullanılabilecek pek çok CAD/CAM materyali (seramikler, metaller, polimerler) diş hekimliği alanına tanıtılmıştır.