Zeka Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (ZOTÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


AYDOĞAN Y., Kurupınar A.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.15, no.6, pp.4383-4400, 2020 (Peer-Reviewed Journal)