Ürik asit tayini için biyosensör hazırlanması


ÇETE S., YAŞAR A., ARSLAN F.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes