Hazar-Karadeniz Havzasının 21. Yüzyıldaki Artan Stratejik Önemi ve Rusya Federasyonu-Türkiye İşbirliği Süreci


YEL S.

Elmi əsərlər, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Elmi əsərlər