GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ VE TEMEL INŞAATI-II


Orhan M.

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gazi Yayın Dağıtım
  • City: Ankara

Abstract

21. yüz yılın ilk çeyreğindeki dünyamız, yaklaşık 7.5 milyar nufusa ulaşmış olup, BM verilerine göre, 2050 lerde, 9.7 Milyar olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, daha çok alt ve üst yapı ihtiyaçı anlamına gelmektedir. Özellikle alt yapı çalışmalarında, Geoteknik Bilimi ve Mühendisliğinin ne kadar önem arz ettiğini vurgulamak, abartı olmaz. İnsan yerleşimlerinin yoğun olduğu bölgeler, aynı zamanda, Deprem kuşağı içinde ve tehlikeli fay hatları ile iç içedir. Bu nedenle, emniyetli ve güvenilir yapılar, ançak sağlam temellere sahip olduklarında mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, Geoteknik Mühendisliği ve uygulamalarının doğru ve ekonomik yapılabilmesi oldukça önemlidir.

Bu kitap, daha önce 2019 da yayınlanan “Geoteknik Mühendisliği ve Temel İnşaatı” kitabının konuları genişletilerek ve özellikle “TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ” (TBDY-2018) prensipleri ele alınarak Cilt-I ve Cilt-II olarak düzenlenmeye çalışılmıştır.

Cilt-II olarak takdim edilen bu kitapta ağırlıklı olarak, Derin Temeller, Şev Stabilitesi, Zemin Sıvılaşması, Zeminlerin Sıkıştırılması, Zemin Stabilizasyon Yöntemleri yer almaktadır. Çok sayıda uygulamaya yönelik problem çözülerek, Üniversitelerimizin İnşaat, jeoloji, jeofizik, Maden vb. mühendislik ve bilim dallarında okuyan lisans, lisans üstü öğrencilerine ve özellikle hali hazırda aktif görevde bulunan Mühendislere katkı sağlaması hedeflenmiştir. Diğer yandan, kitabın EK’ler bölümünde, Geoteknik değerlendirmelere destek sağlayan önemli bilgi özetleri takdim edilmiştir.