ESKRİME ÖZGÜ GÖRSEL REAKSİYON SİMÜLASYON TESTİ İLE DENGE, ANAEROBİK GÜÇ VE GÖRSEL REAKSİYON PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ


Üstündag B., Tortu E., Kocahan T., DELİCEOĞLU G.

16th International Sport Sciences Congress, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri