Bitirme ve Cila İşlemlerinin Polimer Yapılı Restoratif Materyallerin Yüzey Mikrosertliğine Etkis


EĞİLMEZ F. , ÇEKİÇ NAGAŞ I. , ERGÜN G. , GÜREL M. A.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri