Sendromik Boy Kısalığının Nadir Bir Nedeni: CCDC8 Mutasyonu Olan 3M Sendromu


Küpçü Z., Döğer E., Kayhan G., Cinaz P., Çamurdan M. O., Bideci A.

XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, vol.1, no.186, pp.617-618

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.617-618
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş

3-M Sendromu, doğum öncesi ve sonrası ciddi gelişme geriliği, dismorfik yüz özellikleri ve

iskelet anormalliklerine neden olan, normal zihinsel gelişim gösteren, nadir görülen otozomal

resesif bir hastalıktır. 3-M Sendromu, CUL7 (%70), OBSL1 (%25) ve CCDC8 (%5) gen

mutasyonlarının neden olduğu bir büyüme bozukluğudur. Sırasıyla tip I, II ve III olarak

sınıflandırılmaktadır. Genellikle büyüme hormonu eksikliği yoktur, IGF-I konsantrasyonları

normal veya düşüktür, büyüme hormonu tedavisine yanıt değişkendir. Burada patolojik boy

kısalığı olan CCDC8 homozigot mutasyonu bulunan bir olgu sunulmaktadır.

Olgu

Boy kısalığı nedeniyle başvuran hastanın özgeçmişinde term, 1800 gr, SGA olarak doğduğu;

soygeçmişinde özellik olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde TY: 14 yaş, BY: 10 yaş, KY: 14

yaş 6 ay, VA:39.5 kg (<3p), VA SDS:-2.33, boy:137.5 cm (<3p), boy SDS:-3.86, VKİ:20.89, VKİ

SDS:0.11’di. Fizik muayenesinde aksilla (+), meme ve pubis Tanner evre 5 ile uyumluydu, kısa

boyun, üçgen yüz, uzun filtrum, küçük eller, baş parmak proxsimalden ayrılmış, 4-5.

metakarpaller kısa, madelung deformitesi mevcut, lomber lordozu vardı ve ayaklar küçüktü.

Hastanın kulaç boyu: 133.5 cm, kulaç-boy farkı: 4 cm olarak belirlendi. Tetkiklerinde IGF-I

SDS: 0,08 ve IGFBP-3 SDS: 1,44, büyüme hormonu eksikliği yoktu ve tiroid fonksiyon testleri

ötiroid saptandı. Hastanın karyotipi 46,XX olarak raporlandı. Anne boyu:152 cm, baba

boyu:169.7 cm, hedef boy:154.3 cm (SDS:-1.49) ve predicted boy:139.4 cm (SDS:-4.03) belirlendi. Hastanın boy kısalığı olması nedeniyle istenen genetik testler sonucunda CCDC8

geninde c.84_85delTA (p.Lys29AlafsTer118) homozigot olası patojen varyant saptandı.

Sonuç

3-M Sendromu, otozomal resesif bir hastalık olması nedeniyle, erken tanı ve genetik

danışmanlık hastalar ve yakınları için önemlidir. Boy kısalığının birçok genetik nedeni vardır

ve yeni nesil dizileme nadir görülen genetik durumların teşhisini kolaylaştırır. CCDC8

mutasyonu olan hastalar, daha hafif bir fenotipe sahip olma eğilimindedir, ancak hastaların

klinik spektrumu henüz net değildir. Bu nedenle fizik muayenesinde hafif iskelet

anormallikleri, normal zekası ve tetkiklerinde normal/yüksek büyüme hormonu-IGF eksen

parametreleri olan çocuklarda 3-M Sendromu ayırıcı tanıda düşünülmelidir.