Aynı Şartlarda Hazırlanmış Al/Bi3Ti4O12/n-Si (MFS) diyotların (60 Adet) Engel Yükseklikleri İle İdealite Faktörlerindeki Dağılım


ÇETİNKAYA H. G.

Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, vol.5, no.3, pp.89-96, 2017 (Peer-Reviewed Journal)