Optik Geri BeslemeGirişim Tekniği İle Mikron Ölçekte Titreşimlerin Mutlak Yerdeğiştirme Hareketinin Belirlenmesi


TİKEN M., CANDAN C., KUL E., ORHAN E., BERBEROĞLU H.

Fotonik 201719. Ulsal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Turkey, 29 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey