Romatoid artritli bir hastada sağ ve sol ventrikül içinde trombüs ve koroner arter embolizasyonu sonucu gelişen miyokard enfarktüsü


AÇIKGÖZ E., ÇAĞRI Y., ŞAHİNARSLAN A. , CANDEMİR M. , YAZICI E., AKBOĞA M. K.

28. Ulusal Kardiyoloji Kongres, Turkey, 11 - 14 October 2012, vol.40

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 40
  • Country: Turkey