TİP 2 DİYABETTE DİYETE PREBİYOTİK LİF İLAVESİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-OLGU SUNUMU


Demirtaş A. A., Acar Tek N.

1. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.236-240

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.236-240
  • Gazi University Affiliated: Yes