İyonize radyasyonun radyoloji teknisyenleri üzerindeki uzun dönem etkilerinin SCE analizi ile değerlendirilmesi: Önceki ve mevcut SCE değerlerinin karşılaştırılması.


TUĞ E., KAYHAN G., KARAER D., GÜNTEKİN ERGÜN S., ERGÜN M. A.

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 19 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes