Polimerik Nanoküreler Üzerine Enzim İmmobilizasyonu ve Optimizasyonu


Creative Commons License

KURNAZ YETİM N., HASANOĞLU ÖZKAN E., SARI N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.14, pp.97-104, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Enzimler, pek çok endüstride kullanılan, maliyetleri oldukça yüksek olan önemli materyallerdir. Katalitik tepkimelerde enzimler için şartlar uygun olsa bile yüksek sıcaklık, yüksek veya düşük pH ve organik/inorganik çözücülerin varlığında enzimler aktifliklerini kolaylıkla kaybedebilirler. İmmobilizasyon işlemi ile birlikte, enzimlerin ekonomik açıdan kullanılabilirliğini sağlamak mümkündür. Bu amaçla, (aminometil) polistiren (APS) kaynaklı nanokürelere glukoz oksidaz (GOx) enzimi immobilize edildi ve optimizasyon parametreleri (pH, sıcaklık, tekrar kullanım sayısı, depolama kararlılığı, substrat derişimi) belirlendi. Serbest ve immobilize enzim için Michaelis-Menten eşitliği ile Km ve Vmak değerleri hesaplandı. Özellikle Pt(IV) iyonu içeren immobilize enzimin substratına karşı yüksek ilgi gösterdiği tespit edildi. 12 ay sonunda immobilize enzimlerin yaklaşık % 85 aktifliklerini korudukları görüldü.