Farklı Zaman Aralıklarında Sonik Ajitasyon İle Kullanılan Fitik Asit Solüsyonlarının Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinliği ve Erozyon Üzerindeki Etkileri The Effects of Phytic Acid At The Different Time Intervals With Sonic Agitation on Smear Layer Removal and Erosion


Yeniyurt Ö., Tınaz A. C.

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.13-19, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: ADO Klinik Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-19
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı sonik ajitasyon ile farklı zaman aralıklarında, fitik asit solüsyonunun kök kanal duvarlarında enstrumantasyon sonrasında oluşan smear tabakasının uzaklaştırılmasının etkinliği, kök kanal duvarlarında meydana gelen debris ve erozyonun değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Gruplar sırasıyla; Grup 1: Sonik ajitasyon ile 5 mL %0.5 fitik asit (60 sn), Grup 2: Sonik ajitasyon ile 5 mL %0.5 fitik asit (30 sn), Grup 3: 5 mL %0.5 fitik asit (60 sn), Grup 4: 5 mL %0.5 fitik asit (30 sn), Grup 5: Sonik ajitasyon ile 5 mL %17 EDTA (60 sn), Grup 6: Sonik ajitasyon ile 5 mL %17 EDTA (30 sn), Group 7: 5 mL %17 EDTA (60 sn), Grup 8: 5 mL %17 EDTA (30 sn). Bulgular: Smear tabaka uzaklaştırma bakımından Grup 6 ve Grup 8’de en yüksek skorlar gözledi. Koronal ve orta üçlü bölgelerinde %0.5 fitik asit ile irrigasyon yapılan sonik ajitasyon uygulanan grupların (Grup 1 ve Grup 2) diğer gruplara kıyasla anlamlı derecede daha iyi smear tabaka kaldırdığı görüldü. EDTA ile final irrigasyon yapılan gruplarda anlamlı derece daha az erozyon görüldü. Sonuç: Final irrigasyonu olarak sonik ajitasyon ile %0.5 fitik asit solüsyonu umut verici sonuçlar göstermiştir.