Kron Köprü Restorasyon Ölçülerindeki Hataların Değerlendirilmesi


güner arslan ç., kurt e., demirköprülü h., KARACAER Ö., YALUĞ Ö. S.

The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry, 2015 (Peer-Reviewed Journal)