Bir Maya Hücresi olan Sacchromyces Cerevisiae nin Agar Üzerine İmmobilize edilmesi ve Kurşun ile bazı Ağır Metallerin Biyosorbsiyonunun İncelenmesi


ÇETE S., ARSLAN H., ÇEVRİMLİ B. S.

11. Ulusal Spektorskopi Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes