Öğretmen adayları için çevre konularına yönelik tutum ölçeği geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik çalışması


SARAÇ E., KAN A.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları-Journal of Research in Education and Teaching, vol.4, no.2, pp.142-152, 2015 (Peer-Reviewed Journal)