Serum Sistatin C ile kreatinin klirensi arasındaki ilişkinin araştırılması


YILMAZ-DEMİRTAŞ C., PAŞAOĞLU H., EBİNÇ F. A. , ERTEN Y.

9. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey